Lena Bark Pohlman Dekorationsmålare

Muralmåleri - Marmorering - Ådringsmåleri - Restaurering - Färgsättning - Illusionsmåleri

Om

Jag startade min verksamhet

som dekorationsmålare för cirka tio år sedan
och har sedan dess deltagit i många spännande
projekt, t ex restaureringen av mural-
målningarna på Göteborgs Stadsmuseums
innergård och flera utställningar i museet.
Dessutom har jag utfört ett flertal miljöskapande
muralmålningar i trapphus, korridorer och
miljörum för Poseidon Bostads AB.
Ett givande samarbete med Klassiskt Måleri
Bengt Allde har resulterat i en stor erfarenhet av
traditionella måleritekniker som marmorering,
ådringsmåleri, förgyllning och mycket annat.

Klassiskt Måleri

Företaget startades 1989 av Bengt Allde.
Det är ett litet företag med ett stort nätverk
som delvis därför har ett brett och gediget
kunnande inom specialmåleri. Detta ger
oss möjlighet till både traditionellt som
nyskapande måleri.

© 2024 Lena Bark Pohlman Dekorationsmålare

Tema av Anders Norén